Az iskolakezdési vizsgálat

MIÉRT VAN SZÜKSÉG ISKOLAKEZDÉSI VIZSGÁLATRA?

Az iskolakezdési vizsgálat célja, hogy a gyerekek a legkedvezőbb fejlődési időszakukban kezdjenek iskolába járni. A mai iskola nagyon sokat követel a gyerekektől: rövid idő alatt kell megtanulni írni, olvasni, számolni; nagyon fegyelmezettnek és nagyon teherbírónak kell lenni. Az „iskolakezdésre érett” kisgyereknek testileg (kézügyesség, agyi érés, „ülőképesség”), érzelmileg (kudarctűrő képesség, önállóság, indulatok szóbeli kifejezésére való képesség), értelmileg (beszédkészség, jelek megértése, összpontosítás, érdeklődés, hallás utáni megjegyzés, látás utáni megjegyzés) és szociálisan (csoportba illeszkedés, feladattudat, szabályok megértése, veszíteni tudás, együttműködési készség, különbségtétel enyém–tied között) egyaránt meg kell felelnie azoknak a követelményeknek, amelyeket az iskola támaszt.

MIT JELENT, HA NEM ÉRETT A GYERMEKEM AZ ISKOLAKEZDÉSRE?

Semmi többet, mint azt, hogy valamelyik területen még nem olyan erős, hogy könnyen bírja a terheléseket és jól teljesítsen. A gyerekek hatévesen már általában elég okosak ahhoz, hogy megtanuljanak írni, olvasni, sokan maguktól is megtanulnak ebben a korban. Van, akinek ilyenkor már jó, ha iskolába megy, de van, akinek még nem: ők még esetleg érzelmileg érzékenyebbek, játékosabbak, hebrencsebbek. Egy év múlva már könnyebben be tudnak illeszkedni az iskola világába.

MILYEN AZ ISKOLAKEZDÉSI VIZSGÁLAT?

Az iskolakezdési vizsgálaton csoportos és egyéni helyzetben kell a gyerekeknek egyszerű feladatokat megoldaniuk. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gyerekek különféle készségei milyen mértékben alakultak már ki, van-e esetleg olyan terület, ahol segíteni kell egy kicsit. A feladatmegoldások után minden esetben egyéni beszélgetést folytatunk a szülővel a gyerek élettörténetéről és arról, hogy a szülő mit szeretne: iskolába adni a gyereket vagy éppen óvodában tartani vagy tanácstalan; vannak-e nevelési problémái, beiskolázással stb. kapcsolatos kérdései.

MIT TARTALMAZ A SZAKVÉLEMÉNY?

A négyszemközti beszélgetés során a vizsgálatot végző szakember (pedagógus vagy pszichológus) részletesen ismerteti a szülővel a vizsgálat eredményeit, a beszélgetés során pedig megfogalmazza javaslatát. Ha a szülő nem ért egyet a javaslattal, további megbeszélésre is mód. Előfordul, hogy a szülő esetleg még a megbeszélés után sem ért egyet a szakvéleményben foglaltakkal; ilyenkor felülvizsgálati kérelemmel élhet, erről a szakértői véleményben részletesen tájékoztatjuk.

KÉSZÜLJÜNK-E A VIZSGÁLATRA?

Ne. Az iskolakezdési vizsgálat oldott légkörben zajlik, nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a félénkebb gyerekeknek is legyen elegendő idejük és lehetőségük feloldódni. A feladatok között semmi olyan nincsen, ami egy átlagos hatéves gyerek számára ne lenne megoldható, a gyerekek számára a vizsgálati helyzet nem stressz forrása. Nem kell „felkészíteni”, gyakorolni, készülni rá. A váróban játékok, papír, ceruza, tábla és kréta biztosítja a feloldódás és kikapcsolódás lehetőségét.

MIT MONDJAK A GYERMEKNEK, HOVÁ MEGYÜNK ÉS MIÉRT?

A gyereknek általában is és ebben az esetben is érdemes igazat mondani. Mondhatják neki, hogy egy óvodához hasonló helyre mennek, ahol olyan nénik és bácsik dolgoznak, akiknek az a munkája, hogy a gyerekekkel beszélgessenek, játsszanak, rajzoljanak azért, hogy együtt kitalálják, mi lenne a jobb: menni iskolába vagy maradni még az óvodában. Beszélgetni fognak a szülővel is, lesznek ott más gyerekek is.