Versmondó verseny, rajzverseny a Logopédia Európai Napja alkalmából 2020.

Versmondó verseny és rajzverseny a Logopédia Európai Napja alkalmából 2020

A LOGOPÉDIA EURÓPAI NAPJA alkalmából immár hagyományosan versmondó versenyt hirdetünk, melyet a XX. kerületben logopédiai fejlesztésben részesülő nagycsoportos óvodás gyermekek részére szervezünk. Célunk, hogy megismertessük és megszerettessük a gyermekekkel a verseket, oldjuk beszédgátlásukat, beszédfélelmüket, bővítsük szókincsüket és segítsük az érthető kifejező beszéd elsajátítását.

A részvétel feltétele egy, a listából kiválasztott vers megtanulása. A részvételi szándékot az óvoda logopédusánál, illetve a logopedia.20@fpsz.net email címen kérjük jelezni a kiválasztott vers címének, szerzőjének megadásával, legkésőbb FEBRUÁR 28-IG. Az óvodai selejtezőkre az ezt követő héten kerül sor a kerület óvodáiban. Az óvodákból továbbjutó gyermekek MÁRCIUS 5-ÉN 16:30-19:00 óráig mérhetik össze ügyességüket a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. Kerületi Tagintézménye telephelyén (Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola tornaterme).

A verseny szünetében grafomotoros készséget és fonológiai tudatosságot segítő játékokra kerül sor a logopédusok irányításával.

Ugyanebből az alkalomból rajzversenyt is hirdetünk, melynek szintén hagyománya van kerületünkben.

Téma: Ezért szeretek logopédiára járni 

A versenymunkák február utolsó hetében készülnek a logopédiai foglalkozásokon, a logopédusok irányításával. A legszebb alkotásokból a versmondó versennyel egy időben kiállítást rendezünk a Logopédiai telephely váróhelyiségében, a kiállítás március 31-ig megtekinthető.

 

Helyszín:
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. Kerületi Tagintézménye
Budapest, 1201 Vörösmarty u. 128.
(Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola tornaterme

Hirdetmény XX.ker.-Logopédia napja 2020

Versek 2020

 

 

Hangunk és beszédünk

Ma már elterjedt, a köztudatban is megjelent igazság, hogy testünk egészségére fontos odafigyelnünk. Ezt sokféleképpen tehetjük, például egészséges táplálkozással, életmódunk megfelelő kialakításával, testmozgással. Mindezeknél azonban jóval kevesebb szó esik a hangunkról, melyet minden nap használunk, kiszolgál minket, társas kapcsolatainkat meghatározza. Munkánk során és privát kapcsolatainkban is természetesnek vesszük meglétét. A telefonok elterjedésével a hang szerepe még nagyobb lett, hiszen gyakran az egyetlen információközvetítő szerepét látja el, tekintetünk, gesztusaink sem segítik értelmezését. Mindezek ellenére a hanghigiénéről, a hangunkra való odafigyelésről, vagy az azzal való törődésről kevés szó esik.
Napjainkra már kutatások sora bizonyítja, hogy megítélésünkben nagy szerepe van a hangunk keltette benyomásnak. A hangunk kifejez minket: másodlagos nemi jelleg, személyiségjegyként tartjuk számon, érzelemkifejező eszköz, munkaeszköz, az éneklés alapja, és nem utolsó sorban kommunikációs eszköz, a beszéd alapja. A folytatás olvasása →